Hochlader

Hochlader, Cargo Economy, Cargo 13 E

Cargo 13 E

2 535,00 SFr.
Hochlader, Cargo Economy, Cargo 20 E

Cargo 20 E

3 230,00 SFr.
Hochlader, Cargo Economy, TITUS

TITUS

2 115,00 SFr.
Hochlader, Cargo Pro, Cargo 20

Cargo 20

5 340,00 SFr.
Hochlader, Cargo Pro, Cargo 20 S

Cargo 20 S

4 050,00 SFr.
Hochlader, Cargo Pro, Cargo 25

Cargo 25

4 785,00 SFr.
Hochlader, Cargo Pro, Cargo 25 S

Cargo 25 S

4 160,00 SFr.
Hochlader, Cargo Pro, Cargo 25 L

Cargo 25 L

4 520,00 SFr.
Hochlader, Cargo Pro, Cargo 25 LS

Cargo 25 LS

5 085,00 SFr.
Hochlader, Cargo Pro, Cargo 25 XLS

Cargo 25 XLS

5 685,00 SFr.
Hochlader, Cargo Pro, Cargo 25 XXLS

Cargo 25 XXLS

6 280,00 SFr.
Hochlader, Cargo Pro, Cargo 13

Cargo 13

3 720,00 SFr.
Hochlader, Cargo Pro, Cargo 10

Cargo 10

2 455,00 SFr.
Hochlader, Cargo Pro, Cargo 25 L 1.8

Cargo 25 L 1.8

4 830,00 SFr.
Hochlader, Cargo Transport Pro, Cargo 30 L

Cargo 30 L

5 635,00 SFr.
Hochlader, Cargo Transport Pro, Cargo 35 L

Cargo 35 L

6 175,00 SFr.
Hochlader, Cargo Transport Pro, Cargo 35 LS

Cargo 35 LS

6 620,00 SFr.
Hochlader, Cargo Transport Pro, Cargo 35 XLS

Cargo 35 XLS

7 245,00 SFr.
Hochlader, Cargo Transport Pro, Cargo 35 XXLS

Cargo 35 XXLS

7 850,00 SFr.
Hochlader, Cargo Transport Pro, Cargo 30 L 1.8

Cargo 30 L 1.8

5 605,00 SFr.
Hochlader, Cargo Transport Pro, Cargo 35 L 1.8

Cargo 35 L 1.8

6 250,00 SFr.
Hochlader, Cargo Transport Pro, Cargo 30 LS

Cargo 30 LS

5 970,00 SFr.